Świadomość

Tak dokładnie, uczeni jeszcze do dziś nie rozstrzygnęli co dokładnie składa się na świadomość. Najogólniej, uważa się, że jest to stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z zachodzących zjawisk wewnętrznych (procesy myślowych) oraz zewnętrznych (reakcji na bodźce).

Przez pojęcie świadomości można rozumieć wiele rzeczy, takich jak: zdawanie sobie sprawy z istnienia samego siebie oraz istnienia otoczenia. Ta pierwsza często łączona jest z pojęciem samoświadomości, która pojawia się po raz pierwszy w momencie rozpoznania swojej twarzy i sylwetki w lustrze – zatem gdzieś już u dwuletniego dziecka.

Innym rodzajem rozpoznawania zjawiska świadomości jest przez ich przedmiot. Wyróżnia się:

– myśli (najczęściej dotyczy zależności przyczynowo-skutkowe),
– uczucia (określające stosunek do kogoś lub czegoś),
– wrażenia (inaczej wrażenia zmysłowe przedmiotów, czyli zdolność odczuwania zimna czy ciepła),
– spostrzeżenia (stanowią obraz przedmiotów, które wpływają na całościowy odbiór).

Świadomość należy łączyć z aktywnością psychiczną, która ukazywana jest za pomocą właśnie myśli, uczuć, wrażeń oraz spostrzeżeń jednostki. Do pełnienia czynności świadomych, musimy być w stanie czuwania – podczas śpiączki lub uszkodzenia mózgu, nasza (samo)świadomość jest o wiele niższa i zaburzona.

Świadomość, a raczej samoświadomość często związana jest z poziomem samoakceptacji, czyli zdolności do akceptacji własnych wad i zalet.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kurs na temat Samoakceptacji, w którym nauczysz się:
– akceptować samego siebie,
– oduczysz się nawyku samokrytyki,
– staniesz się szczęśliwszym człowiekiem, dzięki wykorzystywaniu potencjału swojego mózgu oraz własnej świadomości.