Niska samoocena

Niska samoocena, czyli inaczej niskie poczucie własnej wartości. Wiąże się z przekonaniem, że jesteśmy gorsi od innych oraz niewystarczająco dobrzy.

Przyczynami niskiej samooceny są między innymi:

– brak wiary w siebie,
– wychowanie (karanie, krytykowania, zaniedbanie przez opiekunów),
– złe doświadczenia (doświadczania regularnej negatywnej oceny własnej osoby, brak docenienia sukcesów dziecka).

Trudno jest ocenić czy człowiek ma niską samoocenę, ponieważ nie mamy wglądu w myśli drugiego człowieka. Natomiast objawami, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z osobą o niską samooceną jest:

– wyrażanie dużego krytycyzmu w stosunku do własnej osoby,
– pesymizm związany z tworzeniem nowych relacji,
– trudności z przyjmowaniem krytyki,
– brak wiary w swój potencjał oraz możliwości,
– brak poczucia własnej wartości.

W jaki sposób podwyższyć ocenę samego siebie?

Kluczem do podniesienia swojej samooceny jest akceptacja siebie samego. Uświadomienie sobie, że nikt nie jest idealny i to jest akceptowalne. To zdanie sobie sprawy, że nasza niska samoocena jest wynikiem skrzywionego obrazu własnej osoby i braku docenienia się.

Jeżeli Twoim pragnieniem jest zrobić pierwszy krok w kierunku podwyższenia poziomu własnej samooceny, to koniecznie zapoznaj się z kursem “Samoakceptacja” autorstwa Michała Pasterskiego. Dzięki niemu dowiesz się, jak uwolnić się od własnej samokrytyki i polubić siebie.