Co to jest inteligencja emocjonalna?

Do pewnego czasu uznawano, że iloraz inteligencji jest najważniejszym czynnikiem, od którego zależy nasze życie. A przynajmniej jego część… – Uważano, że to, czy osiągniemy sukces, poradzimy sobie z wymagającą sytuacją albo skutecznie porozumiemy się z szefem w sprawie podwyżki, jest zależne od naszego ilorazu inteligencji. Myślenie ludzi odwróciło się do góry nogami, gdy Daniel Goleman wydał swoją książkę o inteligencji emocjonalnej i rozpoczął prawdziwą rewolucję w psychologii.

Co to jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna, czyli w skrócie EQ, to nic innego, jak kompetencje człowieka w rozpoznawaniu, rozumieniu i zarządzaniu swoimi stanami emocjonalnymi. Jednak czuję, że pozostawienie takiej definicji EQ jest niepełne.Dlatego pozwól, że opowiem teraz o modelu Daniela Golemana, który wyczerpująco tłumaczy, czym jest ta inteligencja emocjonalna.

Model Golemana zakłada, że EQ składa się z pięciu kompetencji, takich jak: samoświadomość, samoregulacja, empatia, kompetencje społeczne oraz motywacja. Samoświadomość to umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej nie mają problemu z nazywaniem własnych emocji. Kiedy są radosne, wiedzą, że doświadczają radości. Natomiast kiedy odczuwają złość, mają świadomość tego, że właśnie doświadczają tej emocji. Osoby inteligentnie emocjonalnie nie klasyfikują doświadczanych stanów emocjonalnych jako dobre lub złe. Gdyż te osoby są świadome tego, że to nie emocje możemy wartościować, lecz nasze działania, które podejmujemy pod wpływem tych emocji.

Kolejną kompetencją, jaką znajdziemy w Modelu Inteligencji Emocjonalnej, jest samoregulacja. Osoby inteligentne emocjonalnie potrafią skutecznie zarządzać swoimi emocjami, dzięki czemu rzadko stwierdzają, że „coś ich poniosło”. Te osoby po prostu potrafią kontrolować doświadczane stany emocjonalne i podejmowane pod ich wpływem działania.

Goleman wspomina również o kompetencjach społecznych, do których bez wątpienia można również zaliczyć empatię. Kompetencje społeczne dotyczą relacji z innymi ludźmi. Osoby inteligentne emocjonalnie rozumieją emocje, których doświadczają inni. Są uważni i odważni na pomaganie innym osobom w trudnych sytuacjach.

Z kolei przez motywację powinniśmy rozumieć gotowość osób do podejmowania się realizacji nowych celów oraz doprowadzanie rozpoczętych zadań do końca ich wykonywania.

Mówiąc w skrócie – Model Inteligencji Emocjonalnej Golemana wskazuje nam, że osoby inteligentne emocjonalnie posiadają konkretne osobiste i społeczne kompetencje, które chętnie używają w swojej codzienności.

Co to jest inteligencja emocjonalna? 1

Dlaczego EQ jest tak ważna?

Mówię i mówię o tej inteligencji emocjonalnej nie bez powodu! Inteligencja emocjonalna jest niezwykle istotna pod wieloma względami.Jednym z nich jest fakt, że EQ jest zależna od nas. To znaczy, że my możemy ją rozwijać. Przychodzimy na świat z „białą kartką”, którą później, właściwie przez całe życie możemy zapełniać kompetencjami, które pomogą nam rozwinąć jej poziom.

A jeśli zastanawiasz się, dlaczego w ogóle warto dbać o rozwój swojej inteligencji emocjonalnej, to spieszę z odpowiedzią! Autorzy książki „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju” wskazują, że między EQ a odpornością psychiczną istnieje bezpośredni związek. To znaczy, że im wyższy mamy poziom inteligencji emocjonalnej, tym bardziej będziemy odporni psychicznie. Oraz odwrotnie – im bardziej jesteśmy odporni, tym wyższy jest poziom naszej EQ. A dlaczego bycie odpornym psychicznie jest ważne? Ludzie odporni psychicznie lepiej radzą sobie ze stresującymi sytuacjami i doświadczeniem lęku.

Kolejny istotny powód, dla którego inteligencja emocjonalna jest ważna to fakt, że właśnie ona ma bezpośredni wpływ na nasz życiowy sukces. Jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu i osiągać fantastyczne efekty na każdej płaszczyźnie swojego życia, koniecznie zatroszcz się o to, aby rozwijać i wzmacniać swoją inteligencję emocjonalną.

Studentka psychologii, trenerka, twórczyni Internetowa
Działa w sieci jako Kopniak Motywacji. Motywuje kobiety do tego, by rozwinęły swoje skrzydła i dogoniły własne marzenia. Wierzy w mikrokroki i świadomy rozwój.

Przyłącz się do dyskusji: