Zespół uzależnienia od Internetu

Uzależnienie polegające na wielogodzinnym korzystaniu z Internetu. Zjawisko to jest względnie nowe w porównaniu do innych typów uzależnień.

Forma tego uzależnienia jest jak dotąd najmniej opisana i ciągle badana. Przewiduje się, że w XXI wieku uzależnienie od Internetu będzie jednym z większych problemów społeczeństwa.

Dr Kimberly Young (USA) zajmuje się badaniem tego nałogu i wyróżniła następujące podtypy zespołu uzależnienia od Internetu:
– Erotomania internetowa – oglądanie filmów i zdjęć o charakterze pornograficznym;
– Socjomania internetowa – uzależnienie od kontaktów w Internecie przez różne komunikatory czy fora dyskusyjne;
– Uzależnienie od sieci – dotyczy bycia obecnym w Internecie. Osoby chcą być cały czas zalogowane w sieci;
– Przeciążenie informacyjne – pojawia się, gdy dana osoba chce mieć dostarczane wiele informacji;
– Uzależnienie od komputera – dana osoba nie musi być podłączona do Internetu. Chodzi tutaj o czas spędzany przy samym komputerze.

Zespół uzależnienia od Internetu niesie ze sobą wiele negatywnych skutków i objawia się m.in. pod postacią:
– zaburzenia relacji interpersonalnych;
– pogorszenia efektywności pracy;
– zaniedbania własnego zdrowia (zapominanie o posiłkach, pogorszenie wzroku);
– problemów finansowych (wydatki na granie w sieci);
– bólu głowy lub pleców.

Warto podkreślić, że proces leczenia uzależnienia od Internetu nie różni się bardzo od programów leczenia uzależnienia od alkoholu lub hazardu. Najtrudniejsze w leczeniu pacjenta jest ustalenie granic, w których pacjent może korzystać z Internetu np. w pracy zawodowej wraz z neutralizacją objawów.