Zaufanie

Pojęcie analizowane w ramach wielu dyscyplin takich jak psychologia i socjologia. Jest to wiedza lub wiara wobec jakiegoś obiektu, że jego działania okażą się zgodne z naszym życzeniem.

Zaufanie jest podstawą więzi międzyludzkich, zarówno w rodzinie, jak i grupach społecznych. Obdarowuje się nim osobę, której się wierzy, najczęściej dotyczy uczciwości drugiej strony wobec nas. Zaufanie może, ale nie musi być odwzajemnione.

Emocja ta ma ogromne znaczenie podczas budowania stałego związku. Staje się ona wówczas fundamentem udanego wspólnego pożycia. Gdy w związku lub małżeństwie pojawi się brak zaufania, grozi to rozstaniem, gdyż ciągłe podejrzenia mogą zaszkodzić dobrej komunikacji między partnerami.

Obiekt zaufania może być dowolny, np. człowiek, zwierzę, przedmiot, bóstwo.

Zaufanie występuje również u bardziej inteligentnych zwierząt.