Zarządzanie przez jakość

Total Quality Management (TQM) oznacza inaczej kompleksowe zarządzanie jakością. Każdy z aspektów działalności przedsiębiorstwa musi brać pod uwagę utrzymanie odpowiedniej jakości. Kluczowym elementem zarządzania przez jakość jest praca zespołowa i ciągłe doskonalenie się.

Założenia TQM:
– zaangażowanie każdego pracownika w proces doskonalenia organizacji jest nieodłącznym elementem kompleksowego zarządzania jakością,
– optymalizacja procesów i upraszczanie pracy są niezbędne do długotrwałej poprawy jakości,
– realny efekt przychodzi po dłuższym czasie w postaci przewagi konkurencyjnej,
– najwięcej problemów przy produkcji wynika z dezorganizacji pracy lub niewystarczającej motywacji pracowników.

Temat zarządzania przez jakość po raz pierwszy poruszony został przez Waltera Shewherta, który badał zmienność produkcji w latach 20. XX wieku.

W dzisiejszych czasach TQM uznawane jest jako nieodłączny element procesów zarządzania organizacją. Jego zasady można odnaleźć w normach serii ISO 9001:2008. Do najbardziej popularnych metod, które pozwalają na skuteczne zastosowanie zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwie należą:
– 5S,
– Kaizen,
– SixSigma,
– Just in Time,
– Kanban,
– Failure Mode and Effects Analysis.