Zarządzanie czasem

Jest to ogół czynności związanych z planowaniem oraz wykonywaniem zadań, zmierzające do zrealizowania celów.

Sfera ta obejmuje:
– Wyznaczanie celów – spis działań, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć plan;
– Planowanie – rozdysponowywanie czasu, którego potrzebujemy do wykonania pomniejszych działań;
– Podejmowanie decyzji – o możliwościach osiągnięcia wyznaczonych zadań;
– Realizacja – przygotowanie harmonogramu działań dla realizowanych czynności, badanie przyszłych kroków, czasu trwania i potrzebnych zasobów;
– Monitorowanie – weryfikacja osiągniętych wyników, a także poprawianie celów.

Zalety zarządzania czasem:
– efektywność i wyższa koncentracja;
– skuteczność i wzrost wydajności;
– właściwe delegowanie zadań;
– redukcja poziomu stresu;
– mniejszy pośpiech;
– motywująca satysfakcja;
– szybsze osiągnięcie rezultatu.