Uzależnienie

To nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który objawia się silnym pragnieniem zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności.

Termin ten najczęściej stosuje się do takich zaburzeń, jak uzależnienie od:
– narkotyków,
– leków,
– alkoholu,
– papierosów
– hazardu,
– sexu

Psychologia traktuje to pojęcie bardzo szeroko i zakłada, że może ono obejmować także inne czynności.

Rodzaje uzależnień:
– uzależnienie fizjologiczne (fizyczne) – to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji, odczuwalnej jako szereg dolegliwości fizycznych.
– uzależnienie psychiczne (psychologiczne) – to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw.
– uzależnienie społeczne (sojologiczne) – wiąże się z zażywaniem środków toksycznych pod wpływem panującej mody lub w grupie ludzi podobnych do siebie.

Osoby uzależnione często nie zdają sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi im i swoim bliskim wiele szkód.
W walce z uzależnieniem pomagają ośrodki terapeutyczne: otwarte i zamknięte. W czasie leczenia warto jest poprosić bliskie osoby o pomoc, ich wsparcie jest niezwykle ważne w tym procesie.