Urojenia

To zaburzenia treści myślenia opierające się na fałszywych przekonaniach dotyczących własnej osoby i/lub otoczenia, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości i nie podzielane przez inne osoby. Obecne w wielu psychozach, w tym w przebiegu schizofrenii.

Najczęściej spotykane urojenia:

– prześladowcze – polega na przekonaniu chorego, że wszystkie działania zmierzają do pozbawienia go jakichś ważnych dóbr (np. zdrowia, życia), oskarża innych o przestępstwa, szpiegostwo, niemoralne postępowania;

– odnoszące (ksobne) – chory jest przekonany, że inni ludzie zwracają na niego szczególną uwagę, spoglądają na niego, mówią o nim w telewizji czy radiu;

– oddziaływania – polega na przekonaniu chorego, że na jego niektóre zachowania, czy przeżycia wpływają inni ludzie oddziaływując środkami technicznymi;

– odsłonięcia – przekonanie, że otoczenie zna myśli chorego;

– wielkościowe – polegają na podwyższonej ocenie własnych możliwości;

– zmiany osoby – polega na poczuciu zagrażającej lub już dokonywującej się zmiany cielesnej.