Uprzedzenie

To rodzaj postawy zakładający dokonanie z góry oceny lub przyjęcia negatywnej opinii na temat innej osoby lub grupy osób, bez wcześniejszego doświadczenia z nimi i bez posiadania wiedzy na ich temat. Opiera się najczęściej na fałszywych lub niekompletnych informacjach.

Uprzedzenie to tendencyjna ocena jakiejś grupy na podstawie utrwalonych w danym społeczeństwie negatywnych stereotypów, opierającej się na podstawie wyróżniającej się jednej cechy przynależącej do tej grupy osób.

Osoby do czegoś uprzedzone trudno przekonać do pozbycia się uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację.

Rodzaje:
– uprzedzenie awersyjne – jego podłożem są silne negatywne emocje, takie jak lęk, nienawiść, wstręt, a każdy kontakt z członkiem danej grupy odbierany jest jako zagrożenie. Takim uprzedzeniom często towarzyszy przemoc werbalna lub fizyczna;

– uprzedzenie dominatywne – objawia się poczuciem wyższości własnej grupy nad grupą dyskryminowaną. Przekonanie o niższości tej grupy wiąże się z traktowaniem jej nie jako zagrożenia, ale jako źródło przykrości, dyskomfortu;

– uprzedzenie wynikające z niejasności – wynika z niskiego poziomu poczucia własnej wartości, jednostka, aby nie czuć się gorsza będzie obniżała wartość grupy, którą dyskryminuje, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości.