Trening Schultza

Trening Schultza jest formą wewnętrznej medytacji, która należy do cenionych metod psychoterapii.

Głównym celem treningu jest wywołanie przeżyć podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji, co uzyskiwane jest poprzez autosugestię. Technika ta składa się z dwóch rodzajów ćwiczeń: odczuwania ciężaru ciała oraz jego ciepła, następnie na stosowaniu autosugestii w formie prostych komunikatów (afirmacji).

Trening Schultza sprawia, że uczymy się świadomie posługiwać umysłem i myślami, ma na to wpływ fakt, że podczas treningu zawężamy pole swojej uwagi do konkretnej części ciała. Pozytywnym efektem tego, jest reagowanie podświadomości na nasze sugestie, sprawiając tym samym, że stopniowo jesteśmy w stanie dotrzeć do przyczyn, które wywołały napięcie.

Trening Schultza daje wiele korzyści, dlatego stosuje się go do:

– uzyskania odprężenia,
– wyciszenia się,
– zniwelowania niepokoju, smutku, lęku, niepokoju,
– uzyskania harmonii pomiędzy ciałem a umysłem,
– zapobieżenia negatywnym skutkom stresu,
– wspomagającego leczenia nerwicy, zaburzeń psychosomatycznych, neurologicznych, a także dolegliwości hormonalnych,
– leczenia depresji,
– leczenia zaburzeń snu,
– uspokojenia dzieci nadaktywnych psychoruchowo.