Tonglen

Metoda pracy nad odpychaniem bólu i przyciąganiem przyjemności, zwana po tybetańsku praktyką dawania i brania. Znana też jako medytacja serca Atishy, będąca jedną z praktyk stosowanych w buddyzmie mahajana.

Tonglen pomaga rozwijać współczucie, a jego efektem ubocznym jest pogłębienie życzliwego stosunku do samego siebie i wzrost wartości osobowej. Kiedy tylko widzimy cierpienie, wdychamy je i całkowicie staramy się je poczuć i zaakceptować. Następnie wydychamy powietrze i wypełniamy świat promieniującym współczuciem, miłującą i dobrocią, wszystkim co pomaga się otworzyć i rozluźnić.

Technika może być używana w stanie medytacyjnym, ale też w postaci „natychmiastowej”, gdy zostajemy zaskoczeni przez nagły kontakt z cierpieniem.

Praktyka ta powstała w Indiach i została sprowadzona do Tybetu w XI wieku.