Stres

W psychologii termin ten jest definiowany jako dynamiczna zależność adaptacyjna między możliwościami osoby, a wymaganiami sytuacji, która charakteryzuje się brakiem balansu w sferze psychicznej i fizycznej. Sposobem przywrócenia równowagi jest podejmowanie zachowań zaradczych.

Z kolei w terminologii medycznej, stres jest opisywany jako zaburzenie homeostazy, który może być spowodowany czynnikiem fizycznym lub psychologicznym.

Stres mogą wywołać bodźce:
– umysłowe;
– fizjologiczne;
– anatomiczne;
– fizyczne.

Istnieją 3 typy definicji stresu:
1. Stres jako bodziec – sytuacje, które występują dookoła nas, mają zdolność do wywołania napięcia i silnych emocji.
2. Stres jako reakcja – fizjologiczna lub psychologiczna, która może być odpowiedzią na sytuacje wywołujące stres.
3. Stres jako proces – jest to relacja pomiędzy jednostką a otoczeniem.