Stereotyp

Pojęcie wywodzi się z języka greckiego: “stereos” – stężały, “typos” – odbicie, wzorzec. Stereotyp oznacza funkcjonujący w świadomości społeczeństwa niedokładny, uproszczony obraz, który jest trudny do zmiany.

Stereotypy są narzucane jednostkom i przedstawiają im gotowy schemat widzenia określonych zjawisk i faktów, który wpływa negatywnie na ich postrzeganie. Utrzymywanie się takich uprzedzeń sprzyja kategoryzacji społecznej, czyli dzielenia ludzi na określone grupy, z powodu różnic, jakie te grupy wykazują.

Wyróżnia się następujące źródła stereotypów:
– niedoinformowanie na temat rzeczywistych zjawisk,
– utrwalenie przez tradycję,
– przekazanie stereotypu od innych osób,
– lęk międzygrupowy,
– chęć podniesienia samooceny,
– chęć przeniesienia agresji na inną osobę,
– konieczność dostosowania się do danej grupy społecznej,
– asymetria językowa pomiędzy grupami,
– teoria rzeczywistego konfliktu.

Najczęściej stereotypy odwołują się do grup etnicznych (np. spokojny Anglik), płci (np. wrażliwa kobieta) czy zawodowych (np. zorganizowany manager).