Samorealizacja

Oznacza dążenie do rozwoju swoich talentów i możliwości, a także do realizacji swojego potencjału. Samorealizacja polega na patrzeniu w przyszłość i stawania się kimś, kim chce się być, a nie tym, kim jest się obecnie.

Tematyka samorealizacji obecna była już w czasach starożytnych np. u Seneki czy Platona. Uszczegółowił ją Abraham Maslow w piramidzie potrzeb człowieka, gdzie samorealizacja jest na jej szczycie, jako realizowana po spełnieniu pozostałych potrzeb (fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania). Maslow wyróżnił cechy osób samorealizujących się jak: pozytywne nastawienie do innych ludzi, spontaniczność, filozoficzne poczucie humoru czy autonomię osobowościową.

Samorealizacja często wiąże się z poczuciem wolności, samodzielności i niezależności, które odcinają daną osobę od zewnętrznych wpływów i pozwalają na samoaktualizację i skupienie się na swoich celach.