Relaksacja

Proces polegający na wejściu w stan relaksu. Termin relaksacja został przedstawiony przez amerykańskiego doktora Edmunda Jacobsona w 1929 roku w książce “Progressive Relaxation”.

Relaksacja ma doprowadzić do stanu odprężenia i redukcji stresu.Istnieje wiele technik relaksacyjnych, których pozytywne efekty zauważalne są w aspektach mentalnych, fizycznych, jak i psychologicznych. Przykłady technik relaksacyjnych:
– Głębokie oddychanie;
– Relaksacja Jacobsona;
– Medytacja;
– Joga;
– Hipnoza;
– Skanowanie ciała;
– Koncentracja na “tu i teraz”;
– Wizualizacja;
– TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), czyli ćwiczenia uwalniające od napięć i traumy
– Trening autogenny Schultza.
Wszystkie korzyści relaksacji i wchodzenia w stan równowagi wymagają regularnego uprawiania technik relaksacyjnych.