Psychologia tłumu

To dziedzina psychologii zajmująca się badaniem zachowania człowieka, które odbywa się pod wpływem obecności w danej zbiorowości.

Człowiek zatraca własną indywidualność i czasem zdolność do refleksji na temat podejmowany przez siebie decyzji. Przykładem jest pewna bierność w obliczu kryzysowych sytuacji. Gdy jest większa liczba świadków zdarzenia, zmniejsza się prawdopodobieństwo reakcji na nie jednostki. Obecność tłumu skutkuje rozproszeniem odpowiedzialności, w końcu każdy czuje się anonimowy.

W psychologii tłumu charakterystyczne jest również działanie pod wpływem emocji. Tłum dodaj siły, odwagi oraz poczucia bezpieczeństwa. Człowiek jest w stanie pod jego wpływem dokonań czynu przestępczego, jak i bohaterskiego.