Praca zespołowa

Rodzaj pracy polegający na powierzeniu określonej grupie pracowników wyznaczonych zadań. Najczęściej występuje, gdy nie można rozdzielić obowiązków między indywidualnymi wykonawcami, ma charakter ciągły oraz kiedy ilość pracy przekracza możliwości jednej osoby.

Zespoły tworzone są po to, aby realizować wspólny cel, a każdy z jego członków powinien wiedzieć jakie jest jest jego zamierzenie oraz jak indywidualne zadania współpracowników wpływają na jego realizację.

Cechy pracy zespołowej:
– współpraca,
– wzajemna pomoc,
– zbiorowa odpowiedzialność,
– pełnienie różnych funkcji.

Oprócz celów zespołu, warto przedstawić jakie role pełnią jego poszczególni członkowie. Ich wyjaśnienie będzie istotne w późniejszym wykorzystaniu czasu pracy.

Zespoły, w zależności od rodzaju zadań, predyspozycji członków oraz specyfiki organizacji mogą przybierać różne struktury, np. izomorficzną, ekspercką, kolektywną, chirurgiczną.