Pozytywne myślenie

Postawa cechują się optymistycznym nastawieniem i wiarą we własne możliwości.

Pozytywne myślenie polega na świadomym skupieniu się na otaczającej rzeczywistości: ludziach, zdarzeniach i sytuacjach.

Optymistyczne nastawienie pozwala zredukować stres i niepewność. Osoba pozytywnie myśląca nie bagatelizuje problemów, ale szuka rozwiązań i wierzy w siebie. Pozytywne myślenie wywołuje pozytywną energię, która pomaga w skutecznym działaniu.

Osoby, które pozytywnie myślą:
– nie zwracają uwagi na drobne pomyłki;
– koncentrują się na zaletach;
– wierzą w siebie;
– planują długofalowo;
– są optymistycznie nastawione;
– mówią pozytywnie o ludziach i sytuacjach.

Pozytywne myślenie to w głównej mierze opieranie się na mocnych stronach, zdolność do dostrzegania talentów u siebie i innych oraz koncentracja na działaniu zmierzającym do osiągnięcia celu, a nie szukania potencjalnych problemów porażki.