Poczucie własnej wartości

Jest to percepcja własnej osoby i opinii na własny temat. To również przekonanie o tym, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, spełniania swoich potrzeb i marzeń oraz bycia wartościowym człowiekiem.

Poczucie własnej wartości jest fundamentalnym elementem życia, ponieważ wpływa ono na to, jak dana osoba czuje się z samym sobą.

Osoby o niskim poczuciu własnej wartości:
– nie akceptują siebie;
– nie wierzą w siebie;
– ciąglę porównują się do innych;
– są podatne na manipulacje;
– swój sukces przypisują losowi.

Brak poczucia własnej wartości powoduje, że ludzie żyją w napięciu i lęku. Wynika to z faktu, iż osoby te obawiają się przyszłości i nie wierzą we własne umiejętności. Niskie poczucie własnej wartości jest również konsekwencją budowania go na podstawie czynników zewnętrznych, tj. pieniądzach, certyfikatach albo rzeczach materialnych, takich jak samochód czy biżuteria.

Istotne jest, aby dana osoba zdała sobie sprawę, że jej wartość nie jest definiowana przez czynniki zewnętrzne, a znajduje się w niej samej.

Wymienia się 6 filarów poczucia własnej wartości:
1. Praktyka świadomego życia – bycie świadomym swoich uczuć i życia “tu i teraz”;
2. Praktyka samoakceptacji – akceptacja tych aspektów życia, których nie można zmienić;
3. Praktyka odpowiedzialności – wzięcie odpowiedzialności za własne życie;
4. Praktyka asertywności – życie w zgodzie ze sobą i zdolność do grzecznego odmawiania;
5. Praktyka życia celowego – posiadanie w życiu celu i realizowanie go;
6. Praktyka integralności osobistej – bycie spójnym z samym sobą.