Piramida potrzeb

Sekwencja potrzeb zaczynająca się od tych, które muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności.

Hierarchię potrzeb stworzył Abraham Maslow i opublikował ją w 1954 r. w książce “Motywacja i osobowość”. Wyróżnił on 5 rodzajów potrzeb:
– potrzeby fizjologiczne, np. pożywienie, potrzeby seksualne – muszą one być spełnione w pierwszej kolejności;
– potrzeby bezpieczeństwa, np. prawa, ochrony, stabilizacji. Pojawiają się one po spełnieniu potrzeb fizjologicznych;
– potrzeby afiliacji, zwane również potrzebami przynależności, czyli miłości, zrozumienia czy wyrażenia opinii,
– potrzeby szacunku i uznania, czyli np. posiadania wpływu na innych ludzi, poszanowania, czy poczucia własnej wartości,
– potrzeby samorealizacji, związane z tym, do czego dany człowiek ma uzdolnienia i w czym chce się rozwijać. Można je zaspokajać dopiero po zrobieniu tego z poprzednimi potrzebami.

Hierarchie potrzeb zostały określony między innymi w celu odpowiedniego motywowania pracowników w przedsiębiorstwach, co ma wpływać na efektywność ich działań.