Pierwsze wrażenie

Wstępna ocena drugiej osoby w czasie pierwszego spotkania. Ocena ta odbywa się zazwyczaj w przeciągu kilku sekund.

Przeprowadzona jest ona podświadomie na bazie własnych przekonań, schematów i wzorów.

Ocena drugiej osoby dotyczy tego, czy można przy niej czuć się bezpiecznie lub czy jest podobna pod względem cech charakteru.

Pierwsze wrażenie jest efektem budowania opinii na podstawie zmysłów:
– wzroku – w szczególności wygląd i ubiór;
– słuchu – głównie intonacji głosu;
– węchu – wydobywany zapach;
– dotyku – uścisk dłoni, gestykulacja, postawa ciała.

Warto zaznaczyć, że pierwsze wrażenie można zbudować tylko raz. Osobom, którym przypisują się dane pozytywne cechy przy pierwszym wrażeniu, przypisuje się podświadomie kolejne pozytywne. Przykładem może być pierwsze wrażenie opisujące daną osobę jako życzliwą, a jako następstwo wstępnej oceny, przypisanie kolejnej cechy np. punktualna.