Perswazja

Perswazja (łac. peruasio – namówić, przekonać) – polega na przekonywaniu ludzi do zaakceptowania poglądów, przy których nie mają określonego zdania. Perswazji często używa się do nakłaniania to zaakceptowania swoich racji. Perswazja różni się od manipulacji, ponieważ przekonanie danej osoby nie zaszkodzi jej w przyszłości.

Perswazję ze względu na cele dzielimy na:
– przekonującą (dowodzi słuszności pewnego stwierdzenia, sytuacji),
– nakłaniającą, zwaną też propagandą (jej zadaniem jest pozyskanie jak największej liczby zwolenników danej ideologii),
– pobudzającą – agitację (ma zjednać odbiorcę dla jakiegoś poglądu, idei).

Perswazja obecnie powszechnie używana jest w środkach masowego przekazu.

Skuteczność perswazji zależy m.in. od:
– zaufania do osoby, która dokonuje perswazji,
– reakcji otoczenia na działania perswazyjne,
– uległości danej osoby wobec autorytetów,
– dotychczasowych doświadczeń wobec proponowanych przekonań,
– klimatu rozmowy,
– charakteru użytych argumentu (racjonalne/ emocjonalne).

Niestandardowym rodzajem perswazji jest autoperswazja, która oznacza długotrwałą zmianę własnej postawy, jako konsekwencję prób usprawiedliwiania swojej osoby.