Optymizm

Jest to pogląd filozoficzny, który mówi o tym, że świat jest najlepszy z możliwych, a życie jest dobre, w związku z czym osiągnięcie szczęścia i doskonałości moralnej jest możliwe.

Optymizm skupia się na stosunku do życia, w którym świat jest postrzegany jako pozytywne, dobre miejsce.

Zalety optymizmu:
– wpływa na dobry stan zdrowia,
– czerpie się większą radość z życia,
– szuka się jak najlepszych rozwiązań,
– wytrwale dąży się do celu.