Obsesja

Objaw zaburzeń lękowych, który przejawia się w występowaniu powracających myśli i impulsów. Obsesje pojawią się u chorego wbrew jego woli i towarzyszy im chęć uwolnienia się od nich. W klasyfikacji objawów psychopatologicznych obsesję przyporządkowuje się jako zaburzenie treści myślenia.

Obsesja dotyczy nawracania swoich własnych myśli, co sprawia, że można w ten sposób odróżnić ją od halucynacji.

Nieleczona obsesja może prowadzić do nerwicy obsesyjnej – osoba chorująca na tę dolegliwość ma tendencję do częstych weryfikacji, wątpliwości i utrzymywania porządku. Te rytuały prowadzą do utraty czasu, energii, co czasem przejawia się w wyzwalaniu agresji.

W języku potocznym słowo obsesja oznacza silną koncentrację na pewnych zainteresowaniach, np. obsesję na punkcie kwiatów.