Nieśmiałość

Nieśmiałość to stan psychiczny, w którym człowiek ma problem z komunikowaniem się z ludźmi ze względu na uczucie nieufności, czy ostrożności.

Pojawia się ona w sytuacjach takich jak:

– wystąpienia publiczne,
– kontakty z osobami posiadającymi autorytet,
– proszenie o pomoc,
– kontakty intymne.

Nieśmiałość sprawia, że człowiek:

– milczy lub niewiele mówi,
– unika kontaktu wzrokowego,
– czuje się niekomfortowo,
– ma niskie poczucie własnej wartości,
– izoluje się od społeczności i bardziej koncentruje się na swoich słabościach,
– czuje lęk przed krytyką, kompromitacją, czy odrzuceniem.

Dr. Bernardo dzieli nieśmiałość na trzy elementy:

– nadmierna nieśmiałość, czyli nadmierne skupienie się na własnej osobie, głównie w trakcie spotkań z ludźmi,
– przesadna negatywna samoocena. Prowadzi do postrzegania się, jako osobę gorszą od innych,
– nadmierna negatywna koncentracja na samym sobie. Skupienie się na rzeczach, które się robi źle wśród ludzi.

Konsekwencjami nieśmiałości jest:

– trudności w wyrażaniu własnego zdania, czy opinii,
– niedocenienie swoich zalet,
– trudności w poznawaniu ludzi i zawieraniu przyjaźni,
– przejmowanie się nadmierne tym, co się powiedziało, czy zrobiło.

Nieśmiałość często wynika z zaniżonej samooceny lub poczucia własnej wartości. Twoja opinia o sobie przekłada się na odwagę lub jej brak w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi.Jeżeli szukasz większej dawki wiedzy dotyczącej walki z nieśmiałością to koniecznie zapoznaj się z kursem Life Architect “Poczucie własnej wartości”. Dzięki nim:
– polubisz siebie,
– uwolnisz się od nawyku samokrytyki,
– opinia innych ludzi o Tobie przestanie definiować to, jak Ty sam siebie widzisz.