Muzykoterapia

Jest to wykorzystanie muzyki w celach terapeutycznych oraz poprawy zarówno stanu psychicznego, jak i fizycznego. Zostało udowodnione naukowo, że dźwięki oddziałują na ciało i umysł człowieka.

Odpowiednio dobrana muzyka może pomóc:
– zmniejszyć depresję;
– poprawić samoocenę;
– odprężyć się;
– zmotywować się do działania.

Lekarze stosują muzykoterapię między innymi w leczeniu nerwicy, różnych schorzeń psychicznych, osób uzależnionych, a także w fizjoterapii.
Muzykoterapia może być zarówno indywidualna, jak i grupowa. Indywidualna terapia ma na celu przełamać lęki, za to grupową charakteryzuje wspólne stawianie celów, wzajemna pomoc uczestników i interakcja.

Istotne jest odpowiednie dobranie muzyki do preferencji pacjenta. Nie ma gotowych zestawów muzycznych dla poszczególnych grup odbiorców. Istnieją jednak pewne wytyczne dotyczące doboru muzyki, np. spokojnej w celach relaksacyjnych a żywszej w przypadku potrzeby pobudzenia do działania.