Mowa ciała

Termin pochodzący z obszaru psychologii społecznej.

Jest to rodzaj komunikacji, który służy uzupełnieniu mowy, ale także pomaga wzmocnić przekazywaną informację. Określenie to niekiedy jest używane jako synonim “komunikacji niewerbalnej”, która jest jednak szerszym pojęciem.

W skład mowy ciała wchodzą zazwyczaj komunikaty niewerbalne, takie jak: mimika, postawa oraz ukierunkowanie ciała, gesty, ruch oczu, a także używanie przestrzeni interpersonalnej.

Rolą mowy ciała jest dobra komunikacja, która:
– pozwala na realizowanie zadań,
– ułatwia procesy podejmowania decyzji
– jest narzędziem rozwiązywania konfliktów.

Jeżeli chodzi o odczytywanie mowy ciała, należy mieć na uwadze, że kontekst oraz przyzwyczajenia osoby, której komunikaty niewerbalne odczytujemy, mają znaczenie priorytetowe.