Motywacja zewnętrzna

Zaangażowanie jednostki w działanie, gdzie źródłem motywacji są czynniki pochodzące z zewnątrz. Gdy dana osoba zastanawia się, jakie korzyści będzie miała z danej czynności, zazwyczaj kieruje się motywacją zewnętrzną.

Motywacja zewnętrzna polega na dążeniu do uzyskania nagrody lub uniknięcia kary.

Przykładem motywacji zewnętrznej jest:
– system ocen w szkole;
– kodeks karny;
– kampanie społeczne kładące nacisk na negatywne skutki danej czynności, np. palenia papierosów;
– programy lojalnościowe, które polegają na zbieraniu punktów;
– kary dawane przez rodziców za złe zachowanie ich pociech.

Motywacja zewnętrzna w krótkim okresie potrafi przynieść wymierne efekty. Jednak na dłuższą metę motywacja zewnętrzna cechuje się gorszą efektywnością niż motywacja wewnętrzna. Wynika to z faktu, że wraz z upływem czasu dana osoba potrzebuję coraz bardziej atrakcyjnej nagrody, np. wynagrodzenia.

Działania z zakresu motywacji zewnętrznej stosuje się chociażby wśród osób uzależnionych od alkoholu. W takim przypadku motywatorem zewnętrznym jest np. orzeczenie sądu, natomiast w trakcie kuracji następuję przeramowanie i wykreowanie w osobie poczucia motywacji wewnętrznej.