Motywacja wewnętrzna

Zaangażowanie jednostki w działanie, wynikające z jego własnej satysfakcji, a nie czynników zewnętrznych. Oznacza to, że nagroda zawiera się samoczynnie w wykonywanym zadaniu.

Przykładem motywacji wewnętrznej może być jazda na rowerze wynikająca z tego, że aktywność ta sama w sobie sprawia przyjemność.

Warto wspomnieć, że osoby, które wykonują daną czynność, której źródłem jest motywacja wewnętrzna, a nagradzane są czynnikami zewnętrznymi, uzyskują mniejsze poczucie satysfakcji z wykonywania danego zadania.

Zwiększenie motywacji wewnętrznej może odbywać się poprzez:
– ciekawość – działania, które są dla danej osoby ciekawe spowodują wzrost motywacji;
– możliwość wyboru – danie wyboru zadań osobie (np. pracownikowi) zwiększy jej motywację;
– współpraca – współpracując i widząc zaangażowanie drugiej osoby zwiększa się motywacja wewnętrzna;
– wyzwanie – gdy cel stanowi wyzwanie, ale jest możliwy do wykonania i zgodny z wartościami danej osoby;
– śledzenie postępów – gdy możliwe jest sprawdzenie na jakim etapie znajduje się realizacja celu.