Mobbing

Pochodzi od angielskiego wyrazu “mob”, który oznacza tłum, bandę, natłok. Mobbing oznacza nieodpowiednie działanie w stosunku do pracownika (lub grupy), które ma na celu obrażenie, ośmieszenie lub upokorzenie go.

Mobbing może przejawiać się na przykład w postaci nękania lub zastraszania danej osoby. Skutkiem takiego działania jest obniżenie samooceny pracownika czy odizolowanie go od zespołu.

Ze względu na pozycję w hierarchii osób zaangażowanych w mobbing wyróżnia się:
– mobbing prosty (gdy osoba mobbowana i mobbująca znajdą się na tym samym poziomie),
– mobbing ukośny (gdy osoba mobbowana i mobbująca znajdą się na różnych poziomach).

Można wyróżnić następujące techniki mobbingu:
– taktyka upokorzenia (wyśmiewanie, obraźliwe słowa, nieuzasadniona krytyka osoby lub jej wyglądu, sarkazm, nieprzyzwoite żarty),
– taktyka zastraszania (groźby, zakazy, stosowanie przemocy fizycznej),
– taktyka izolacji (staranie się o wyeliminowanie osoby z danej grupy),
– taktyka poniżania
– taktyka pomniejszania kompetencji (sugerowanie, że praca danej osoby nie jest potrzebna lub wykonuje się ją źle),
– taktyka utrudniania wykonywania pracy.

Mobbing może przyjmować postać bezpośrednią lub pośrednią, jeżeli osoba mobbowana jest narażona na negatywne skutki działań, ale nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing.