Metoda Montessori

System wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, którego głównym założeniem jest dostosowanie tempa nauczania do każdego dziecka indywidualnie.

Polegająca na nauce poprzez zabawę “metoda Montessori” została opracowana przez włoską lekarkę Marię Montessori. Technika ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci, która umożliwia im wszechstronny rozwój fizyczny, społeczny oraz kulturowy.

Celem pedagogiki Montessori jest pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dzieci posługują się przedmiotami wspomagającymi twórcze i logiczne myślenie, jednakże każde z nich ma do dyspozycji tylko jeden przedmiot każdego rodzaju, co wpływa na pozytywne relacje między nimi.

Dziecko najłatwiej i najszybciej przyswaja wiedzę w pierwszych latach swojego życia, dlatego wg Montessori nie ma lepszego sposobu, niż ułatwienie mu tego poprzez zabawę. Ponadto dzieci nie muszą uczyć się w tym samym tempie.