Mentoring

Słowo “mentor” pochodzi bezpośrednio od imienia starszego mędrca, który opiekował się rodziną Odyseudsza podczas jego wyprawy na wojnę trojańską i oznacza dosłownie “myśliciela”.

Mentoring jest relacją partnerską pomiędzy mistrzem (mentorem), a uczniem, która ma celu rozwijanie potencjału ucznia na podstawie kontaktu z mentorem.

Zadaniem mentora jest dzielenie się z uczniem swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirowanie go i stymulowanie do działania. Powinien on wspierać go w rozwoju zarówno pod względem merytorycznym jak i rozwoju osobistego.

Wyróżniamy dwie tradycje mentoringu:

– północnoamerykańska (rozwój kariery zawodowej),
– europejska (rozwój osobisty).

Zazwyczaj mentoring obejmuje dwie osoby, jednak wyróżniamy także:

– mentoring grupowy (gdy jeden mentor ma styczność z kilkoma uczniami jednocześnie),
mentoring wielokrotny (gdy jedna osoba korzysta z pomocy wielu mentorów),
– mentoring ośrodkowy (gdy jeden mentor koordynuję grupę osób, łączyć ich w pary.

Mentoring często bywa mylony z coachingiem. Podczas gdy w mentoringu podstawę stanowi proces rozwoju, coaching skupia się na osiągnięciu celów związanych z tym procesem.