Medytacja

Medytacja – słowo to wywodzi się z łaciny i pochodzi od czasownika “przemyśleć, rozważać, namyślać się”.

Medytacja jest praktyką polegającą na ćwiczeniu umysłu oraz wprowadzaniu się w inny stan świadomości w celu uzyskania dobroczynnego skutku. Termin ten, odnosi się do różnych praktyk. W jej skład wchodzą również techniki przyczyniające się do zwiększania wewnętrzej energii siły życiowej (np. qi, ki, prana) oraz aby rozwinąć w sobie współczucie, miłość, cierpliwość, wielkoduszność i przebaczenie.

Praktykowanie medytacji miało już miejsce w czasach antycznych i była częścią religijnych tradycji i wierzeń. Obecnie najczęściej jest stosowana w jodze, w religiach i duchowości Wschodu (np. buddyzm), a także w niektórych szkołach psychoterapeutycznych.

Współcześnie, medytację wykorzystuje się często do oczyszczania umysłu. Ponadto stanowi element terapii różnych problemów zdrowotnych takich jak: nadciśnienie, depresja, czy stany lękowe.

Medytacja ma na celu uwolnienie stanu emocjonalnego (np. gniewu, nienawiści), aby w późniejszych krokach przeanalizować je lub kultywację konkretnych reakcji mentalnych na różne bodźce (np. współczucie).

Do najważniejszych odmian medytacji należą:
– Koncentracja na pojedynczym obiekcie, np. kwiat, świeca, oddech,
– Medytacja uważności,
– Medytacja ruchowa,
– Powtarzanie mantr,
– Wizualizacje,
– Utrzymywanie czujności.