Mania

To zaburzenie psychiczne objawiające się występowaniem podwyższonego poziomu nastroju osiągającego czasami silne rozdrażnienie. Manii może towarzyszyć uczucie przyjemności spowodowane odczuwanym stanem, jednak bardzo często pojawia się frustracja spowodowana nadmiernym wydatkowaniem energii.

Do objawów manii można również zaliczyć:
– pobudzenie psychoruchowe;
– nadmierna gadatliwość;
– trudność w koncentracji;
– gonitwa myśli i budowanie niezrozumiałych wypowiedzi;
– wzrost energii i siły;
– zaburzenia snu.

Jako przyczynę choroby uznaje się wzrost aktywności dwóch hormonów: serotoniny i noradrenaliny. Epizody manii mogą również pojawiać się u osób, które zażywają substancje psychoaktywne. Mania najczęściej wymaga leczenia odpowiednimi lekami.