Lider

Osoba uznawana za autorytet, stojąca na czele grupy lub organizacji. Zadaniem lidera jest wskazywanie drogi rozwoju, wyznaczanie celów, kierowanie i nadzorowanie działania innych.

Dzięki jego pracy atmosfera i jakość wykonywanych działań powinna przynosić oczekiwane efekty. Lider powinien być przykładem do naśladowania, a jego osobowość i styl przywództwa powinien motywować współpracowników do działania.

Dobrego lidera cechuje zazwyczaj:

– spójność wewnętrzna,
– umiejętność zarządzania pracą swoją i innych,
– umiejętność doceniania innych,
– pewność siebie,
– kreatywność i umiejętność tworzenia wizji,
– odwaga,
– pokora,
– nieustanny rozwój osobisty.