Koncentracja

Jest to intensywne skupienie uwagi na określonym przedmiocie, zjawisku lub sytuacji. Do głównych funkcji koncentracji zalicza się osiąganie celów, wykonywanie zadań, rozumienie zagadnień i rozwiązywanie problemów.

Koncentracja pozwala oddzielić percepcję od innych zjawisk i ignorować je. Może ona pojawić się samoistnie lub jako świadome działanie człowieka.

Osoby, które ćwiczą koncentrację, potrafią się szybciej uczyć, mają lepszą pamięć, pracują efektywniej, mają wyższą samoocenę oraz oszczędzają czas, pieniądze i energię.

Do przyczyn zaburzenia koncentracji wymienia się m.in.:
– niewystarczająca ilość snu;
– szybkie tempo życia;
– zła dieta;
– używki;
– doświadczanie silnych przeżyć emocjonalnych.

Istnieje wiele ćwiczeń, które pozwalają zwiększyć koncentrację. Najczęściej wymienia się praktykę medytacji, wizualizacji, rozwiązywanie zagadek, grę w skojarzenia, wykonywanie ćwiczeń wymagających skupienia, np. żonglerka.