Komunikacja werbalna

Obejmuje przekazywanie wiadomości między nadawcą, a odbiorcą. Trzeba pamiętać o tym, że przebieg komunikacji powinien przepływać w dwóch kierunkach – dopiero wtedy jest on procesem pełnym.

Komunikacja werbalna to każdy możliwy komunikat, który jest przekazywany za pomocą ośrodku mowy. Istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak:
– modulowanie i akcent – często sposób w jaki zaakcentujemy dany komunikat, dla naszego odbiorcy może mieć większy wpływ niż zawartość treściowa wypowiedzi;
– płynność mowy – na odbiór naszego komunikatu przez rozmówcę, ma wpływ płynność i pozbawienie jej wszelkich przerywników;
– treść wypowiedzi – jest mocno związana z zasobem słownictwa, którym dysponują osoby. Należy pamiętać, aby dostosowywać komunikat do odbiorcy, dbać o poprawność językową oraz odpowiedni dobór słownictwa;
– parafrazowanie – ubieranie w inne słowa usłyszanego komunikatu, w celu upewnienia się, czy został on dobrze przez nas zrozumiany;
– iloczas – jest to proces zmniejszania lub wydłużania czasu wypowiadanych słów.

Komunikacja werbalna jest jedną z składowych elementów komunikacji interpersonalnej. Sprawdź artykuł Michała Pasterskiego- Świadoma komunikacja interpersonalna, w którym Michał Pasterski szerzej porusza zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną.