Komunikacja niewerbalna

Zestaw komunikatów wysyłanych i odbieranych przez ludzi na poziomie niewerbalnym, czyli bez użycia słów. Albert Merhabian, który zajmował się komunikacją interpersonalną zbadał, że aż 55% informacji przekazują właśnie komunikaty niewerbalne.

Wyróżniamy wiele rodzajów komunikatów niewerbalnych, takich jak:

– wyraz twarzy, zwany mimiką;
– pantomimika, czyli gesty;
– ruch oczu np. wielkość źrenic, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, częstotliwość mrugania, kierunek patrzenia;
– czynniki paralingwistyczne, np. tempo mowy, intonacja, ton głosu, przerwy i inne zakłócenia w mowie;
– stan fizjologiczny i emocjonalny;
– wygląd (styl ubierania się, makijaż itp.);
– budowa ciała;
– zachowanie przestrzenne (pozycja społeczna, sympatia lub niechęć);
– postawa ciała (sposób poruszania się lub siedzenia).

Komunikaty niewerbalne mogą być odbierane i nadawane zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Zdarza się, że komunikaty werbalne i niewerbalne przekazywane w danym momencie nie pasują do siebie, przez co odbiorca ma wrażenie, że nadawca komunikatu nie jest szczery.

Komunikacja niewerbalna ma na celu przekazywanie emocji, wspomaganie komunikacji językowej, a także zastępowanie mowy, gdy jest to potrzebne.

Zastanawiasz się czym jest komunikacja? Jak skutecznie i świadomie się komunikować? Sprawdź artykuł Michała Pasterskiego – Świadoma komunikacja interpersonalna