Komunikacja interpersonalne

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rozmowy. Wyrazami interakcji mogą być pozytywne bądź negatywne uczucia, takie jak: miłość, nienawiść, obojętność, czy agresja. Nasze emocje mają wpływ na treść i sposób nadawania komunikatu.

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rozmowy. Wyrazami interakcji mogą być pozytywne bądź negatywne uczucia, takie jak: miłość, nienawiść, obojętność, czy agresja. Nasze emocje mają wpływ na treść i sposób nadawania komunikatu.

Komunikacja interpersonalna to nie tylko to, co mówimy, posługując się się słowami, ale i co za pomocą mowy niewerbalnej komunikujemy. Na przekaz wyrażony niewerbalnie składają się: gest, mimika twarzy, postawa ciała, dystans i wygląd fizyczny. Mają one w 55% wpływ na finalny sposób odbioru przekazu przez naszego rozmówcę. Duże znaczenie na odbiór komunikatu ma również brzmienie głosu. Stanowi ono 38% komunikacji interpersonalnej. Tylko 7% komunikacji interpersonalnej to informacje przekazywane przy użyciu języka (słowa).

W skutecznej komunikacji z ludźmi ważne jest aktywne słuchanie, jak i dopytywanie w sytuacjach, gdy komunikat wydaje nam się nie do końca zrozumiały. Ważna jest świadomość, że każdy człowiek ma inny sposób komunikowania się. Warto jest się skupić na dążeniu do właściwego zrozumienia przekazu naszego rozmówcy, aby uniknąć nieporozumienia.

Czujesz niedosyt informacji? Koniecznie zapoznaj się z 10-dniowym kursem Life Architect “sztuka rozwiązywania konfliktów i budowania trwałego porozumienia”. W nim dowiesz się:
– jak wyeliminować błędy komunikacyjne,
– jak zrozumieć potrzeby i punkt widzenia naszego rozmówcy,
– jak efektywnie rozwiązywać konflikty.