Komunikacja internetowa

Jest formą komunikacji interpersonalnej, czyli wymiany informacji między uczestnikami dyskusji poprzez Internet.

Komunikacja internetowa odbywa się za pośrednictwem różnych form dyskusji, które korzystają z rozmaitych reguł w celu nawiązywania łączności i wymiany danych.

Przykładowe formy dyskusji komunikacji internetowej:
– grupa dyskusyjna;
– lista dyskusyjna;
– forum dyskusyjne;
– czat;
– listy wirtualne – email;
– media społecznościowe.

Obecnie dzięki wykorzystaniu przeglądarek internetowych mamy dostęp do większości form dyskusji.
Ponadto, w komunikacji internetowej istotna jest tylko treść. Mimika twarzy, gesty lub intonacja są zastępowane przez rozmaite znaki, które w bardzo ograniczonym stopniu oddają treść pozawerbalną.