Karma

W hinduizmie i buddyzmie jest uznawana za czyn związany z zasadą przyczyny i skutku – każde działanie ma swoje następstwo.

Każda z religii posiada własną definicję karmy, jednak główna idea oznacza, że każdy człowiek poprzez swoje czyny sam decyduje o swoim życiu i związanym z nim szczęściem, jak i cierpieniem.

Karma uznawana jest za naturalne prawo psychiczne. Od tego co spotyka danego człowieka i jego reakcji na daną sytuację zależy, czy karma przyjdzie jako korzystna czy niszcząca. Dobry lub zły uczynek niekoniecznie musi przyjść w ten samej formie, co czyn pierwotny – istotne jest jego nacechowanie.