Kariera

Jest to proces rozwoju osobistego, który człowiek planuje przejść w swoim zawodowym życiu. Słowo to, można również rozumieć jako osiąganie wyznaczonych celów.

Definicję kariery zawodowej dzielimy na dwa wymiary: obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich jest związany z rodzajem, liczbą pełnionych funkcji oraz osiągniętą pozycją w strukturze organizacji. Z kolei, drugi wymiar jest ściśle powiązany z rozwojem osobistym danej osoby, jej wartościami, aspiracjami oraz potrzebami.

Aby móc zaplanować karierę należy określić sobie cel/cele, które pragnie się osiągnąć podczas swojego życia zawodowego.

Do korzyści planowania kariery, należy:
– poczucie kreatora własnego losu,
– świadomy wybór drogi zawodowej,
– poznanie swoich mocnych stron oraz możliwości,
– mobilizacja do dalszego rozwoju,
– uściślenie celów, które stają się bardziej osiągalne,
– większe zadowolenie z wykonywanej pracy.