Job coaching

Job coaching (coaching kariery, coaching zawodowy) – metoda wsparcia dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej lub dopiero wkraczających na rynek pracy i starających się utrwalić na nim swoją pozycję.

Job coaching może dotyczyć pomocy w rozwoju w szerokim zakresie, np. w ścieżce kariery, lub w węższym, czyli w rozwoju na obejmowanym już stanowisku. Polega on na pracy z klientem, który uświadamia sobie swoje słabe i mocne strony, a także pracuje nad nimi, tak, aby poradzić sobie lepiej w sferze zawodowej. Przejawia się to między innymi w odkrywaniu swoich pasji i celów, a także w eliminowaniu blokad stojących na przeszkodzie do rozwoju.

Rolą job coacha nie jest doradztwo ani podsuwanie gotowych rozwiązań, a motywowanie klienta i prowadzenie go przez proces zmian. Job coaching nastawiony jest na długoterminowy rozwój i na tworzenie trwałych relacji coachingowych.