Inteligencja

Inteligencja jest terminem o szerokim znaczeniu. W psychologii funkcjonuje kilkanaście definicji opisujących czym jest. W ogólnym rozumieniu jest to sprawność umysłu do wykonywania określonych zadań. Jest to zdolność rozumowania oraz rozwiązywania różnorodnych problemów. Jej poziom określony jest jako IQ.

W psychologii funkcjonuje kilka typów inteligencji. Są nimi:
– inteligencja werbalna;
– inteligencja emocjonalna;
– inteligencja społeczna;
– inteligencja twórcza;
– inteligencja abstrakcyjna.

Istnieje również podział inteligencji na płynną oraz skrystalizowaną. Pierwsza z nich jest ogólną zdolnością człowieka do wykonywania wszystkich czynności umysłowych. Natomiast inteligencja skrystalizowana wiążę się z doświadczeniem i umiejętnościami nabytymi w trakcie nauki. Pierwsza z nich utrzymuje się na stałym poziomie, a druga może ulegać zmianom w czasie. Łącząc oba typy inteligencji uzyskujemy wynik inteligencji ogólnej.