Inteligencja emocjonalna

Zdolność do identyfikowania i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych.

Termin ten został sformułowany przez harwardzkiego naukowca Daniela Golemana, który skrytykował pogląd, iż do sukcesu w życiu kluczowy jest posiadany iloraz inteligencji. Stwierdził on, że inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę i wpływa na to jak człowiek wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności. Uważa on, że współistnienie tych dwóch inteligencji ma decydujący wpływ na sukces osobisty i zawodowy.

Wyróżnia się 5 głównych komponentów inteligencji emocjonalnej:
– samoświadomość;
– samoregulacja;
– motywacja;
– empatia;
– umiejętności społeczne.

Wraz z rozwojem inteligencji emocjonalnej, dana osoba jest w stanie lepiej rozumieć emocje swoje i innych ludzi, kontrolować je, motywować siebie do działania, okazywać empatię względem drugiej osoby oraz wzbudzać określone reakcję u innych, np. porozumienie lub współdziałanie.

Osoby o wysokich zdolnościach emocjonalnych są w mniejszym stopniu narażone na stres. Rozwinięta inteligencja emocjonalna ma wpływ na efektywniejsze dobieranie strategii w warunkach niepewności i w konsekwencji lepsze przystosowanie do danej sytuacji.

Sprawdź kurs Tomka Kwiecińskiego, “Inteligencja Emocjonalna” jednego z autorów kursów Life Architect i prowadzącego warsztaty rozwoju osobistego.