Hipochondria

To zaburzenie somatoformiczne, które przejawia się poczuciem nieuzasadnionego stanu lękowego o własne zdrowie i przekonaniem o istnieniu przynajmniej jednej poważnej choroby. Schorzenie to zaliczane jest do silnych nerwic i często występuje w depresji lub towarzyszy jej lęk.

Hipochondryk to osoba wykazująca przesadne zainteresowanie swoim stanem zdrowia, która normalne przejawy często interpretuje jako nienormalne i świadczące o chorobie. Jego uwaga najczęściej skupiona jest na dwóch narządach lub układach ciała.

Brak konkretnych informacji na temat tego, co mu dolega, sprawia, że hipochondryk za wszelką cenę chce poddać się badaniom i wyjaśnić przyczynę swoich dolegliwości

Objawy:
– niepokój lub lęk,
– dolegliwości bólowe,
– zbytnie zainteresowanie funkcjonowaniem ciała,
– poczucie choroby.

Przyczyną hipochondrii jest egocentryczna lub narcystyczna orientacja.