Frustracja

Stan emocjonalny najczęściej związany z niemożnością zaspokojenia potrzeby lub osiągnięciem celu.

Emocje z jakimi często jest powiązana to:
– bezsilność,
– rozgoryczenie,
– rozdrażnienie.

W psychologii frustracja jest traktowana jako czynnik rozwojowy, który ma doprowadzić do zmiany dyskomfortowej sytuacji i pokonania trudności.
Jej siła może zależeć od kilku czynników:
– oczekiwań – niespodziewana frustracja jest silniejsza niż ta, na którą się przygotowujemy,
– osiągalność i bliskość celu – bardzo ambitne cele wywołują silniejszą frustrację podobnie jak cele, które były bliskie realizacji,
– zrozumienia powodu frustracji – niemożność określenia powodu frustracji powoduje jej nasilenie,
– nakładania się frustracji- zdarza się, że frustracje kumulują się, co powoduje silniejsze emocje rozdrażnienia przy zetknięciu z podobnymi problemami.

Nierozwiązanie problemu frustracji może prowadzić do:
– agresji,
– regresji (uwstecznienia),
– obsesji,
– wycofania.