Empatia

Zdolność do zauważania stanów emocjonalnych drugiej osoby oraz umiejętność przyjmowania jej perspektywy patrzenia na rzeczywistość. Osoba empatyczna potrafi współodczuwać emocje innej osoby.

Empatia jest jednym ze składników inteligencji emocjonalnej i cechą, która pomaga tworzyć i podtrzymywać głębokie relacje międzyludzkie.

W jaki sposób rozwijać empatię?
– poprzez otwarcie się na obcych ludzi i przyjęcie pozytywnej postawy względem nich;
– przez aktywne słuchanie i skupienie uwagi na drugiej osobie;
– za pomocą pogłębiania świadomości własnych odczuć i emocji, a w konsekwencji zdolności do współodczuwania;
– przez bycie obecnym w trakcie rozmowy;
– poprzez rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

Bycie empatycznym nie polega na rezygnacji z własnego punktu widzenia w rozmowie, ale na akceptacji różnych postaw i podejść.