Efekt aureoli

Inaczej efekt halo. W psychologii jest to zjawisko, które polega na automatycznym przypisywaniu pozytywnych (efekt Galatei, efekt nimbu, anielski efekt halo) jak i negatywnych (efekt Golema, szatański efekt halo) cech osobowościowych, które powstały na podstawie pierwszego wrażenia.

Efekt aureoli jest rodzajem podstawowego błędu atrybucji, który polega tym, iż przypisanie jednej istotnej pozytywnej lub negatywnej cechy niesie za sobą skłonność do przypisywania kolejnych, niezauważonych jeszcze właściwości, które pokrywają się z emocjami pierwszego dopasowanego atrybutu.

Kluczem efektu aureoli jest dopasowanie dla osoby istotnej pozytywnej lub negatywnej cechy wewnętrznej, ponieważ przypisanie cechy nieważnej nie powoduje wywołania efektu halo.

Do najważniejszych atrybutów, dzięki którym efekt halo zostaje zapoczątkowany są:
– inteligencja / głupota,
– nieatrakcyjność / atrakcyjność fizyczna,
– elementy wyglądu zewnętrznego (np. schludny / brudny),
– dobroć / zło.